Introduktion

SEGA Europe Limited, dets datterselskaber og associerede selskaber, inklusive Sports Interactive Limited ("SI") (sammen "SEGA"), forpligter sig til at beskytte dine personlige datas fortrolighed og sikkerhed. SI indsamler forskellige typer oplysninger om dig, som indgår i dets database ("Databasen"), som relaterer til SCR: Soccer Club Rivals og Football Manager-spilserien, der udgives i forskellige formater, inklusive på mobilen og på konsol (sammen "Produkterne"), hvis du er professionel inden for fodbold inklusive, men ikke begrænset til, en fodboldspiller, manager, dommer, træner eller personale ("professionel inden for fodbold").

Hvis du er professionel inden for fodbold såvel som en forbruger og spiller af Produkterne, bør du også læse SEGAs fortrolighedspolitik, som mere detaljeret forklarer, hvordan SEGA anvender dine personlige data i forbindelse med Produkterne og andre SEGA-produkter: http://www.sega.co.uk/Privacy

Denne fortrolighedspolitik forklarer, hvordan vi indsamler, anvender og beskytter dine personlige data, når de indsamles og kompileres i Databasen. Den udlægger også de muligheder, du har i relation til dine data.

Den dataansvarlige har ansvaret for indsamling og anvendelse af dine personlige data. Den dataansvarlige er SI, så databeskyttelseslovgivningen overholdes. Se afsnittet "Dine spørgsmål og hvordan du kontakter os" i denne fortrolighedspolitik for at få mere at vide.

Vi forbeholder os retten til at opdatere denne fortrolighedspolitik af og til ved at ændre den måde, den relaterer til din inklusion i Databasen på og/eller din anvendelse af nogen af Produkterne. Datoen for den aktuelle fortrolighedspolitik er den ovenfor angivne ikrafttrædelsesdato.

1. Oplysninger, som vi indsamler

Databasen består af data kompileret fra og ved anvendelse af eller repræsenterende virkelighedens professionelle inden for fodbold fra hele verden for at simulere præstationer fra virkelighedens fodbold. Databasen inkluderer de fulde navne af de professionelle inden for fodbold såvel som karakteristika, adfærd og gengivelser, som de relaterer til den professionelle inden for fodbolds karriere i den virkelige verden.

Specifikt indsamler SEGA nogle eller alle de følgende personlige data relateret til hver professionel inden for fodbold:

 • Fornavn og efternavn.
 • Fødselsdato.
 • Alder.
 • Nationalitet.
 • Etnicitet.
 • Portrætfoto.
 • Detaljer om klubben for den professionelle inden for fodbold, som kan inkludere kontrakttype og udløbsdato, hold samt spilstatistik.
 • Anslået bruttoløn, ugeindtægt og antal af tildelte bonusser.
 • Fysiske egenskaber såsom hårfarve, højde, vægt og kropstype.
 • Sygdomshistorik (begrænset til skader eller sygdomme, som forhindrer en spiller i at spille fodbold i en tidsperiode) hvor data er bredt tilgængelige for, og tilgængelige via, offentligheden, typisk som resultat af, at de professionelle inden for fodbold eller deres repræsentanter selv offentliggør disse data.
 • Diverse tekniske, mentale og fysiske egenskaber, som relaterer til de professionelles inden for fodbolds evner og præstationer.

(sammen "Dataene").

2. Sådan indsamler vi dine oplysninger

Dataene indsamlet af SI's spejdernetværk og interne forskerhold (sammen "Netværket").  Netværket indsamler Dataene på tre måder: (i) gennem overværelse af fodboldkampe, hvor de professionelle inden for fodbolds præstationer observeres og bedømmes; (ii) gennem offentligt tilgængelige oplysninger såsom aviser, kampprogrammer, kamprapporthjemmesider, generelle hjemmesider for fodboldinteresserede og TV-programmer (inklusive erklæringer af de professionelle inden for fodbold selv); og (iii) gennem SI's forhold med diverse tredjeparter såsom fodboldklubber, ligaer og fodboldforeninger.

3. Sådan anvender vi dine oplysninger 

Når Dataene er blevet kompileret af Netværket og verificeret som nøjagtige, så gennemgår SI’s interne forskerhold Dataene og datakilderne. Subjektive bedømmelsessæt, som dækker fysiske, mentale og tekniske egenskaber af de professionelle inden for fodbold, opbygges over flere uger, måneder og år for at skabe en komplet profil. Når Dataene er blevet verificeret og sammenholdt, bliver de derefter integreret i Databasen for at give spillerne af vores Produkter en omfattende og realistisk fodboldmanageroplevelse. Som en del af denne oplevelse behandler vi alle Data af ikke-særlig kategori til vores legitime kommercielle interesser. Vi behandler sygdomshistorikdata på grundlag af, at sådanne oplysninger åbenlyst er offentliggjort af dataemnet og etnicitetsrelaterede data af statistiske årsager.

Desuden bedømmes de professionelle inden for fodbold af Netværket i flere end 30 kategorier baseret på tekniske evner (for eksempel: dribling og hjørnespark), mentale evner (for eksempel: aggression og beslutningstagning) og fysiske evner (for eksempel: balance og smidighed). Formålet med disse bedømmelser er at afspejle de professionelle inden for fodbolds evner, men SI og SEGA giver på intet tidspunkt garanti, reklamationsret eller repræsentation i forbindelse med nøjagtigheden af sådanne bedømmelser.

For fuldstændighedens skyld kan visse datafelter, der relaterer til de professionelle inden for fodbold, blive ændret grundet spillernes handlinger og valg, når spillerne af vores Produkter avancerer i spillet, samt ved anvendelse af sandsynligheds- og tilfældighedsalgoritmer, der introduceres i spillet for at fremme et realistisk gameplay. Hvis du ønsker yderligere oplysninger relateret til den kunstige intelligenssoftware, som SI anvender, så kontakt dpo@sega.co.uk

4. Når vi deler dine oplysninger

Vi deler måske dine personlige data med:

 • Forbrugere af vores Produkter. Databasen driver vores Produkter, og som sådan deles dine personlige data med vores kunder, når de tilgår og anvender vores Produkter.  
 • Virksomheder inden for SEGA-koncernen (hvilket betyder vores datterselskaber, vores ultimative holdingselskab, dens datterselskaber og associerede selskaber) som agerer for os af de årsager, der fremsættes i denne fortrolighedspolitik. 
 • Tredjeparter for at udføre diverse aktiviteter eller tjenester på vores vegne som støtte til Produkterne. Dette inkluderer deling af vores Produkter med tredjepartspartnere (såsom Google, Nintendo og Microsoft) for at kunne levere vores indhold til forbrugere af vores Produkter på de platforme.
 • Udvalgte tredjepartspartnere inden for sportsverdenen (såsom fodboldklubber og dataanalysevirksomheder), så de kan anvende Databasen til at spejde og forbedre holdudviklingen, eller til at analysere og forudsige hold- og spillerpræstationer. 

Vi deler måske dine personlige data under de følgende betingelser:

 • Hvis vores virksomhed starter et joint venture, køber eller sælges til eller sammenlægges med et andet selskab, kan dine oplysninger blive offentliggjort eller overført til målvirksomheden, eller nye forretningspartnere eller ejere eller deres rådgivere. 
 • Vi bruger måske disse oplysninger, hvis vi er forpligtet til at offentliggøre eller dele dine opysninger for at overholde (og/eller hvor vi mener, at vi har pligt til at overholde) enhver retslig forpligtelse; eller for at håndhæve de relevante servicebetingelser eller nogen anden aftale; eller for at beskytte vores rettigheder eller tredjeparters rettigheder. Dette inkluderer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer såsom kreditbureauer, retshåndhævere eller ledende instanser eller domstole i forbindelse med en efterforskning, formodet illegal aktivitet, forebyggelse og påvisning af svindel eller i retsforløb.

Personlige data kan overføres til andre lande, hvor SEGA eller dets tjenesteudbydere udfører virksomhed. Disse lande har måske ikke tilsvarende databeskyttelseslove i forhold til det land, hvor spillerne tilgår Produkterne eller, i tilfældet af overførsler underlagt europæisk lovgivning, er måske ikke underlagt en egnethedskendelse af Europakommissionen.  En egnethedskendelse er en kendelse fremsat af Europakommissionen, der etablerer, at et tredjeland gennem dets indenrigslovgivning eller dets internationale forpligtelser opfylder et tilsvarende beskyttelseniveau for personlige data i forhold til EU.

Der, hvor SEGA overfører personlige data, vil det forsøge at tage højde for enhver gældende lovgivningsforpligtelse, der er relevant for overførsler af personlige data. I tilfælde af overførsler af personlige data ud af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde vil det, i fraværet af en egnethedskendelse af Europakommissionen, der er relevant for destinationslandet, forsøge at støtte sig til passende sikkerhedsforanstaltninger såsom de af Europakommissionen godkendte standardkontraktklausuler, der er relevante for overførslen af personlige data mellem dataansvarlige eller mellem en dataansvarlig og en databehandler (se http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm).

5. Sikkerhed og databevaring 

Databasen består af data fra professionelle inden for fodbold for alle aktuelle og historiske versioner af Produkterne, som inkluderer hver iteration i Football Manager-spilserien.

Vi lægger stor vægt på de foranstaltninger, vi tager, inklusive fysiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger, for at beskytte dine oplysninger og Databasen mod uautoriseret adgang og mod uretmæssig behandling, utilsigtet tab, ødelæggelse og skade.

Dine personlige oplysninger bliver bevaret af os under varigheden af vores Produkters kommercielle levetid og kan blive bevaret i en periode derefter for at sikre dataenes fortsatte nøjagtighed i Databasen. Bevarelsen af disse data hjælper os også til at benchmarke visse milepæle og præstationer i spillet, inklusive "dyreste transfer" eller "højeste målscorer" i en vis tidsperiode. 

Vi bevarer også dine personlige data i overensstemmelse med gældende love og forpligtelser, som kan inkludere bevarelse, der er nødvendig for at overholde vores skatteindberetningskrav såvel som den nødvendige tid til at håndhæve de relevante servicebetingelser, alle "nedlukningskrav" for spil eller for at identificere, oprette eller løse sagsanlæg.  

Vi bevarer måske en optegnelse af din fremførte indsigelse mod behandlingen af dine personlige data udelukkende for at sikre, at vi fortsat respekterer dine ønsker om ikke at blive kontaktet yderligere under betingelserne for din indsigelse.

Vi vil tage de fornødne skridt til at forsøge at tilintetgøre eller permanent af-identificere personlige data på det tidspunkt, hvor disse oplysninger ikke længere er nødvendige for os til virksomheds- eller retslige formål. 

Nedenfor kan du få mere at vide om dine valgmuligheder og udøvelse af dine rettigheder hvad angår vores databehandlingsaktiviteter. 

6. Dine valgmuligheder og rettigheder

Selvom SI meget nøje verificerer nøjagtigheden af Dataene og anvender strenge sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte sådanne Data, så har professionelle inden for fodbold ret til at bede os om at: (i) redigere Dataene; (ii) stoppe behandlingen af Data i Databasen; (iii) udlevere Dataene i almindeligt brugt elektronisk format (eller få Dataene udleveret i det format til en tredjepart, hvor det er muligt); (iv) slette Dataene fra Databasen; og (v) begrænse behandlingen af Dataene.

Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte SI på følgende e-mailadresse: dpo@sega.co.uk.

Hvis du fortsat er utilfreds med et svar, som du modtager, kan du også viderebringe sagen til din kontrolmyndighed for databeskyttelse (se http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm).

7. Dine spørgsmål og hvordan du kontakter os

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne politik eller vores praksis, kan du kontakte os:

Via e-mail på: help@sega.co.uk
Telefonisk på: +44 845 301 5502
Ved at skrive til:
SEGA Europe Limited
27 Great West Road
Brentford
Middlesex
TW8 9BW
Storbritannien og Nordirland 

Du kan også kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på dpo@sega.co.uk.

JOIN THE SQUAD
GET REWARDED

Sign up for FMFC to get exclusive feature drops and game updates, personalised content, plus member-only rewards and incentives.

Already a member? Sign in now