Εισαγωγή

Η SEGA Europe Limited, οι θυγατρικές και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, περιλαμβανομένης της Sports Interactive Limited («SI») (από κοινού, «SEGA») δεσμεύονται για την προστασία του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων σας. Η SI συλλέγει πληροφορίες διάφορων τύπων για εσάς, προς συμπερίληψη στη βάση δεδομένων της («Βάση δεδομένων») σε σχέση με το SCR: Soccer Club Rivals και τη σειρά παιχνιδιών Football Manager που εκδίδονται σε διάφορες μορφές, όπως για κινητές συσκευές και κονσόλες (από κοινού, τα «Προϊόντα») εάν είστε επαγγελματίας του ποδοσφαίρου, όπως (ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειστικά) ποδοσφαιριστής, μάνατζερ, διαιτητής, προπονητής ή μέλος του προσωπικού («Επαγγελματίας του ποδοσφαίρου»). 

Εάν είστε Επαγγελματίας του ποδοσφαίρου, καθώς και καταναλωτής και παίκτης των Προϊόντων, θα πρέπει επίσης να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου της SEGA, η οποία εξηγεί πιο λεπτομερώς το πώς η SEGA χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο των Προϊόντων, καθώς και άλλων προϊόντων της SEGA: http://www.sega.co.uk/Privacy

Αυτή η πολιτική απορρήτου εξηγεί το πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, κατά τη συλλογή και την ένταξή τους στη Βάση δεδομένων. Επίσης, ορίζει τις επιλογές που έχετε σε σχέση με τα δεδομένα σας. 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων έχει την ευθύνη για τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας. Προς συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων θα είναι η SI. Ανατρέξτε στην ενότητα «Οι ερωτήσεις σας και πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας» αυτής της πολιτικής απορρήτου για περισσότερες πληροφορίες. 
    
Διατηρούμε το δικαίωμα ενημέρωσης αυτής της πολιτικής απορρήτου από καιρό σε καιρό, τροποποιώντας την ως εφαρμόζεται στη συμπερίληψή σας εντός της Βάσης δεδομένων ή/και την από μέρους σας χρήση οποιωνδήποτε από τα Προϊόντα. Η ημερομηνία της τρέχουσας πολιτικής απορρήτου είναι η Ημερομηνία ισχύος που ορίζεται ανωτέρω. 

1. Πληροφορίες που συλλέγουμε 

Η Βάση δεδομένων αποτελείται από δεδομένα που συλλέγονται από, αλλά και αξιοποιούν ή αντιπροσωπεύουν πραγματικούς Επαγγελματίες του ποδοσφαίρου από όλον τον κόσμο, με σκοπό την προσομοίωση της παρουσίας τους σε πραγματικά παιχνίδια ποδοσφαίρου. Η Βάση Δεδομένων περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα των Επαγγελματιών του ποδοσφαίρου, καθώς και τα χαρακτηριστικά, τη συμπεριφορά και τις απεικονίσεις τους, όπως σχετίζονται με την καριέρα των Επαγγελματιών του ποδοσφαίρου στον πραγματικό κόσμο.

Πιο συγκεκριμένα, η SEGA συλλέγει κάποια ή όλα από τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα αναφορικά με κάθε Επαγγελματία του ποδοσφαίρου:

 • Όνομα και επώνυμο.
 • Ημερομηνία γέννησης.
 • Ηλικία.
 • Εθνικότητα.
 • Εθνοτική καταγωγή.
 • Φωτογραφία πορτρέτου.
 • Λεπτομέρειες σχετικά με τον σύλλογο του Επαγγελματία του ποδοσφαίρου, στις οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνονται στοιχεία όπως τύπος συμβολαίου και ημερομηνία λήξης, στατιστικά ομάδας και παιχνιδιών.
 • Κατ’ εκτίμηση ακαθάριστα ετήσια έσοδα, κέρδη ανά εβδομάδα και αριθμός επιβραβεύσεων μπόνους.
 • Φυσικά χαρακτηριστικά, όπως χρώμα μαλλιών, ύψος, βάρος και σωματότυπος.
 • Ιατρικό ιστορικό (περιορίζεται σε τραυματισμούς ή ασθένειες που αποτρέπουν τον παίκτη να συμμετέχει σε αγώνες για κάποια περίοδο χρόνου) εκεί όπου τέτοια δεδομένα είναι ευρέως διαθέσιμα, καθώς και προσβάσιμα από το κοινό, συνήθως στις περιπτώσεις όπου τέτοια δεδομένα δημοσιοποιούνται από τους ίδιους τους Επαγγελματίες του ποδοσφαίρου ή εκπροσώπους τους.
 • Διάφορα χαρακτηριστικά τεχνικής, πνευματικής και φυσικής υφής, ως αυτά σχετίζονται με τις ικανότητες και τις επιδόσεις κάποιου Επαγγελματία του ποδοσφαίρου.

(από κοινού, «Δεδομένα»).

2. Πώς συλλέγουμε τις πληροφορίες σας 

Τα Δεδομένα συλλέγονται από το δίκτυο ερευνητών της SI, καθώς και από την εσωτερική ομάδα έρευνας (από κοινού, το «Δίκτυο»).  Το Δίκτυο συλλέγει τα Δεδομένα με τρεις τρόπους: (i) μέσω παρουσίας σε ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις όπου οι επιδόσεις των Επαγγελματιών του ποδοσφαίρου αποτελούν αντικείμενο παρατήρησης και αξιολόγησης, (ii) μέσω δημοσίως διαθέσιμων πληροφοριών, όπως από εφημερίδες, προγράμματα αγώνων, ιστοτόπους αναφοράς αγώνων, ιστοτόπους γενικού ενδιαφέροντος για το ποδόσφαιρο, καθώς και τηλεοπτικά προγράμματα (περιλαμβανομένων και των δηλώσεων που κάνουν οι ίδιοι οι Επαγγελματίες του ποδοσφαίρου και (iii) μέσω των σχέσεων που διατηρεί η SI με διάφορα τρίτα μέρη, όπως ποδοσφαιρικούς συλλόγους, πρωταθλήματα και συνδέσμους ποδοσφαίρου.

3. Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας 

Αφού τα Δεδομένα συλλεχθούν από το Δίκτυο και επαληθευτούν για σκοπούς ακρίβειας, η εσωτερική ομάδα έρευνας της SI ελέγχει τα Δεδομένα και τις πηγές των δεδομένων. Τα σύνολα υποκειμενικών αξιολογήσεων που καλύπτουν τα φυσικά, πνευματικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των Επαγγελματιών του ποδοσφαίρου, σωρεύονται σε περίοδο εβδομάδων, μηνών και ετών, για την παροχή ενός ολοκληρωμένου προφίλ. Αφού τα Δεδομένα επαληθευτούν και διασταυρωθούν, στη συνέχεια ενσωματώνονται στη Βάση δεδομένων, προκειμένου να παράσχουμε στους παίκτες των Προϊόντων μας μια πλούσια και ρεαλιστική εμπειρία διαχείρισης ποδοσφαίρου. Στο πλαίσιο αυτής της εμπειρίας, επεξεργαζόμαστε όλα τα Δεδομένα που δεν ανήκουν σε κάποια ειδική κατηγορία για σκοπούς έννομου εμπορικού συμφέροντος. Επεξεργαζόμαστε δεδομένα που αφορούν ιατρικό ιστορικό στη βάση ότι τέτοιες πληροφορίες καθίστανται καταφανώς δημοσίως προσβάσιμες από το υποκείμενο των δεδομένων, και επεξεργαζόμαστε δεδομένα που σχετίζονται με εθνοτική καταγωγή για στατιστικούς σκοπούς.

Επιπροσθέτως, οι Επαγγελματίες του ποδοσφαίρου αξιολογούνται από το Δίκτυο σε περισσότερες από 30 κατηγορίες βάσει των τεχνικών τους δεξιοτήτων (για παράδειγμα: ντρίμπλες και βολές κόρνερ), τις νοητικές τους ικανότητες (για παράδειγμα: επιθετικότητα και λήψη αποφάσεων), καθώς και τις φυσικές τους ικανότητες (για παράδειγμα: ισορροπία και ευκινησία). Αυτές οι αξιολογήσεις προορίζονται να αντανακλούν την ικανότητα ενός Επαγγελματία του ποδοσφαίρου, ωστόσο η SI και η SEGA δεν παρέχoυν καμία εγγύηση και δεν προβαίνουν σε καμία δήλωση αναφορικά με την ακρίβεια τέτοιων αξιολογήσεων ανά πάσα στιγμή.

Για λόγους πληρότητας, καθώς οι παίκτες των Προϊόντων μας προοδεύουν στο παιχνίδι, ορισμένα πεδία δεδομένων σχετικά με τους Επαγγελματίες του ποδοσφαίρου ενδέχεται να μεταβάλλονται εξαιτίας των ενεργειών και των επιλογών των παικτών, καθώς και εξαιτίας της εφαρμογής αλγορίθμων πιθανοτήτων και τυχαιότητας που εισάγονται στο παιχνίδι για να αποδοθεί ρεαλιστικά. Εάν επιθυμείτε οιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες σε σχέση με το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιεί η SI, επικοινωνήστε στη διεύθυνση dpo@sega.co.uk.

4. Πότε κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε:

 • Καταναλωτές των Προϊόντων μας. Τα Προϊόντα μας βασίζονται στη Βάση δεδομένων μας και ως τέτοια, τα προσωπικά σας δεδομένα κοινοποιούνται στους πελάτες μας, όταν εκείνοι έχουν πρόσβαση στα Προϊόντα μας και τα χρησιμοποιούν.  
 • Εταιρείες εντός του ομίλου της SEGA (δηλαδή στις θυγατρικές μας, στην ελέγχουσα μητρική εταιρεία και στις θυγατρικές και τις συνδεόμενες με αυτήν εταιρείες) που ενεργούν για εμάς, για τους σκοπούς που ορίζονται σε αυτήν την πολιτική απορρήτου. 
 • Τρίτα μέρη, προκειμένου να αναλάβουν ορισμένες δραστηριότητες ή υπηρεσίες για λογαριασμό μας στο πλαίσιο της υποστήριξης των Προϊόντων. Σε αυτό περιλαμβάνεται η κοινοποίηση των Προϊόντων μας σε τρίτους συνεργάτες (όπως οι Google, Nintendo και Microsoft) για το σκοπό της διάθεσης του περιεχομένου μας σε καταναλωτές των Προϊόντων μας στις εν λόγω πλατφόρμες.
 • Επιλεγμένους τρίτους συνεργάτες εντός του αθλητικού χώρου (όπως ποδοσφαιρικοί σύλλογοι και επιχειρήσεις ανάλυσης δεδομένων), ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τη Βάση δεδομένων για σκοπούς εντοπισμού και έρευνας, καθώς για βελτίωση της ανάπτυξης μιας ομάδας ή για ανάλυση και πρόγνωση της απόδοσής της ή της απόδοσης των παικτών. 

Επίσης, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα, υπό τις εξής συνθήκες:

 • Εάν η επιχείρησή μας γίνει μέλος κάποιας κοινοπραξίας, εάν αγοράσει, εάν πουληθεί ή εάν συγχωνευτεί με άλλη επιχειρηματική οντότητα, οι πληροφορίες σας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν ή να μεταβιβαστούν στην εταιρεία-στόχο ή στους νέους επιχειρηματικούς εταίρους ή κατόχους ή τους συμβούλους τους. 
 • Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, εάν είμαστε υποχρεωμένοι να γνωστοποιήσουμε ή να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας, προκειμένου να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση (ή/και όπου πιστεύουμε ότι υποκείμεθα σε τέτοια υποχρέωση συμμόρφωσης) ή για την επιβολή των σχετικών όρων παροχής της υπηρεσίας και οποιασδήποτε άλλης σύμβασης ή για την προστασία των δικαιωμάτων μας και των δικαιωμάτων τρίτων. Αυτό περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς, όπως πιστωτικά ιδρύματα, αρχές επιβολής του νόμου ή κρατικές αρχές ή τις δικαστικές αρχές σε σχέση με κάποια δικαστική έρευνα, υποψία παράνομης δραστηριότητας, εντοπισμό και αποτροπή απάτης ή στο πλαίσιο νομικών διαδικασιών.

Τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε άλλες χώρες όπου δραστηριοποιείται η SEGA ή οι πάροχοι των υπηρεσιών της. Αυτές οι χώρες ενδέχεται να μη διαθέτουν ισοδύναμη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων με τη χώρα από την οποία οι παίκτες έχουν πρόσβαση στα Προϊόντα ή, στην περίπτωση διαβιβάσεων που υπόκεινται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, ενδέχεται να μην υπόκειται σε απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  «Απόφαση επάρκειας» είναι μια απόφαση που λαμβάνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καθορίζει ότι μια τρίτη χώρα παρέχει συγκρίσιμο επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων με εκείνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του εθνικού της δικαίου ή βάσει των διεθνών της δεσμεύσεων.

Εκεί όπου η SEGA διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα, επιδιώκει να λαμβάνει υπόψη τυχόν ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις αναφορικά με τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων.  Στην περίπτωση διαβίβασης προσωπικών δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, θα επιδιώξει, σε περίπτωση ανυπαρξίας κάποιας απόφασης επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συναφή με τη χώρα προορισμού, να βασιστεί σε κατάλληλα μέτρα διασφάλισης, όπως είναι οι εγκεκριμένες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων μεταξύ υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων ή μεταξύ ενός υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων κι ενός εκτελούντος την επεξεργασία δεδομένων (ανατρέξτε στη διαδικτυακή διεύθυνση http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm).

5. Ασφάλεια και διατήρηση δεδομένων 

Η Βάση δεδομένων αποτελείται από δεδομένα Επαγγελματιών του ποδοσφαίρου για όλες τις τρέχουσες και ιστορικές εκδόσεις των Προϊόντων, στις οποίες περιλαμβάνεται κάθε εκδοχή της σειράς παιχνιδιών «Football Manager».

Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στα μέτρα που λαμβάνουμε από φυσικής, τεχνικής και οργανωτικής άποψης, προκειμένου για την προστασία των πληροφοριών σας και της Βάσης δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή και βλάβη.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται από εμάς καθ’ όλη τη διάρκεια της εμπορικής ζωής των Προϊόντων μας, ενώ ενδέχεται να διατηρηθούν και για κάποια περίοδο μετά από αυτήν, προκειμένου να  διασφαλιστεί η συνεχής ακρίβεια των δεδομένων εντός της Βάσης δεδομένων. Η διατήρηση αυτών των δεδομένων μας βοηθά, επίσης, στη διεξαγωγή μετρήσεων για ορισμένα ορόσημα και επιτεύγματα εντός του παιχνιδιού, όπως «η πιο ακριβή μεταγραφή» ή «ο μεγαλύτερος σκόρερ», για κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

Θα διατηρήσουμε, επίσης, τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και υποχρεώσεις, κάτι που μπορεί να περιλαμβάνει διατήρηση που κρίνεται απαραίτητη για σκοπούς υποβολής φορολογικών δηλώσεων, καθώς και τον χρόνο που απαιτείται για για επιβολή των συναφών όρων παροχής της υπηρεσίας, τυχόν απαιτήσεις για κατάργηση/απόσυρση κάποιου παιχνιδιού ή για σκοπούς καθορισμού, έναρξης ή επίλυσης νομικών διαδικασιών.  

Ενδέχεται να διατηρήσουμε αρχείο της δεδηλωμένης σας αντίρρησης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, με μοναδικό σκοπό τη διασφάλιση του ότι είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε να σεβόμαστε τις επιθυμίες σας για μη περαιτέρω επικοινωνία μας μαζί σας, κατά τη διάρκεια της αντίρρησής σας.

Θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να διαγράψουμε ή να ανωνυμοποιήσουμε μόνιμα τα προσωπικά δεδομένα από τη στιγμή που οι πληροφορίες αυτές δεν μας χρειάζονται πλέον για επιχειρηματικούς ή νομικούς σκοπούς. 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας σε σχέση με τις δραστηριότητές μας επεξεργασίας δεδομένων, ανατρέξτε στις παρακάτω λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές και τα δικαιώματά σας. 

6. Οι επιλογές και τα δικαιώματά σας

Αν και η SI φροντίζει ιδιαίτερα να επαληθεύει την ακρίβεια των Δεδομένων και λαμβάνει αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την προστασία τέτοιων Δεδομένων, οι Επαγγελματίες του ποδοσφαίρου έχουν το δικαίωμα να μας ζητήσουν να προβούμε στις εξής ενέργειες:

(i) Τροποποίηση των Δεδομένων
(ii) Διακοπή της επεξεργασίας των Δεδομένων εντός της Βάσης δεδομένων
(iii) Παροχή των Δεδομένων σε κάποια συνήθη ηλεκτρονική μορφή (ή παροχή των Δεδομένων στην εν λόγω μορφή σε τρίτα μέρη, όπου είναι εφικτό)
(iv) Διαγραφή των Δεδομένων από τη Βάση δεδομένων
(v) Επιβολή περιορισμών όσον αφορά την επεξεργασία των Δεδομένων.

Μπορείτε να ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας, επικοινωνώντας με τη SI στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): dpo@sega.co.uk.

Εάν δεν βρείτε την απάντηση που θα λάβετε ικανοποιητική, μπορείτε επίσης να προωθήσετε το ζήτημα στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων στην περίπτωσή σας (ανατρέξτε στη διαδικτυακή διεύθυνση http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm).

7. Οι ερωτήσεις σας και πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν έχετε τυχόν ερωτήσεις, απορίες ή σχόλια για αυτήν την πολιτική απορρήτου ή τις πρακτικές μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στη διεύθυνση: help@sega.co.uk
Μέσω τηλεφώνου, στον αριθμό: +44 845 301 5502  
Μέσω επιστολής στην ταχυδρομική διεύθυνση: 
SEGA Europe Limited
27 Great West Road
Brentford
Middlesex
TW8 9BW
United Kingdom

Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση dpo@sega.co.uk.

JOIN THE SQUAD
GET REWARDED

Sign up for FMFC to get exclusive feature drops and game updates, personalised content, plus member-only rewards and incentives.

Already a member? Sign in now