Giriş

SEGA Europe Limited, Sports Interactive Limited ("SI") da dahil olmak üzere bağlı şirketleri ve yan kuruluşları (hep birlikte "SEGA"), kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğini korumayı taahhüt eder. SI; futbolcu, menajer, hakem, antrenör veya teknik ekip üyesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir futbol sektörü çalışanıysanız ("Futbol Sektörü Çalışanı") mobil ve konsol dahil olmak üzere farklı formatlarda yayınlanan Football Manager oyun serileri (hep birlikte "Ürünler") ile ilgili veri tabanına ("Veri Tabanı") eklemek üzere sizinle ilgili farklı türden bilgileri toplar. 

Ürünlerin bir tüketicisi ve bu Ürünleri oynayan bir oyuncu olmanın yanı sıra bir Futbol Sektörü Çalışanıysanız Ürünler ve diğer SEGA ürünleri bağlamında SEGA'nın kişisel verilerinizi nasıl kullandığına dair daha fazla bilginin verildiği, şu adresteki SEGA Gizlilik Politikasını da okumalısınız: https://www.sega.co.uk/Privacy

Bu gizlilik politikası, Veri Tabanına alınıp derlendiğinde kişisel verilerinizi nasıl topladığımızı, kullandığımızı ve koruduğumuzu açıklar. Ayrıca, verilerinizle ilgili sahip olduğunuz seçenekleri belirtir. 

Kişisel verilerinizi toplamaktan ve kullanmaktan veri denetleyicisi sorumludur. Veri denetleyicisi, veri koruma yasasına uymak üzere SI olacaktır. Daha fazla bilgi almak için bu gizlilik politikasında yer alan "Sorularınız ve bizimle iletişime geçmenin yolu" bölümüne bakın.

Bu Gizlilik Politikasını, Veri Tabanına dahil olmanız ve tüm Ürünleri kullanımınız için geçerli olacak şekilde değiştirerek zaman zaman güncelleme hakkını saklı tutarız. Güncel gizlilik politikasının tarihi yukarıda belirtilen Geçerlilik Tarihidir. 

1. Topladığımız bilgiler

Veri Tabanı, gerçek futbol performansını yansıtmak için dünyanın çapındaki gerçek Futbol Sektörü Çalışanlarını kullanan veya temsil eden ve bunlardan derlenmiş verileri kapsar. Veri Tabanı, Futbol Sektörü Çalışanlarının tam adlarının yanı sıra gerçek dünyadaki kariyeri ile ilgili olduğu için özelliklerini, davranışlarını ve benzerliklerini de içerir.

SEGA özellikle her bir Futbol Sektörü Çalışanı ile ilgili olarak aşağıdaki kişisel verilerin bazılarını veya tümünü toplar:

 • Adı ve soyadı;
 • Doğum tarihi;
 • Yaş;
 • Uyruk;
 • Etnik köken;
 • Vesikalık fotoğraf;
 • Futbol Sektörü Çalışanının, sözleşme türü ve bitiş tarihini de içerebilen kulüp bilgilerinin yanı sıra takım ve oyun istatistiklerine ilişkin bilgiler;
 • Tahmini brüt maaş, haftalık kazanç ve kazanılan prim sayısı;
 • Saç rengi, boy, kilo ve vücut tipi gibi fiziksel özellikler;
 • Hastalık öyküsü (bir oyuncunun bir süreliğine futbol oynamasını engelleyen sakatlıklar veya hastalıklarla sınırlıdır); tipik olarak Futbol Sektörü Çalışanlarının kendi veya temsilcileri tarafından söz konusu verilerin kamuya açık şekilde paylaşılması sonucunda, verilerin büyük ölçüde kamuya açık olduğu ve kamu tarafından erişilebilir olduğu durumlara yöneliktir;
 • Futbol Sektörü Çalışanının yeteneği ve performansı ile ilişkili oldukları için çeşitli teknik, zihinsel ve fiziksel özellikler.

(hep birlikte "Veriler").

2. Bilgilerinizi toplama şeklimiz

Veriler, SI'nin gözlemleme ağı ve iç araştırma ekibi (hep birlikte "") tarafından derlenir.  Ağ, Verileri üç şekilde toplar: (i) Futbol Sektörü Çalışanlarının performansının gözlemlendiği ve derecelendirildiği futbol maçlarına katılarak; (ii) gazeteler, maç programları, maç haberleri veren internet siteleri, futbola yönelik genel internet siteleri ve TV programları (Futbol Sektörü Çalışanlarının kendi yaptığı açıklamalar dahil) gibi halka açık bilgiler aracılığıyla ve (iii) SI'nin futbol kulüpleri, ligler ve futbol federasyonları gibi çeşitli üçüncü taraflarla olan ilişkileri aracılığıyla.

3. Bilgilerinizi kullanma şeklimiz 

Veriler Ağ tarafından derlendikten ve doğruluk amaçlarıyla onaylandıktan sonra, SI'nin kurum içi araştırma ekibi Verileri ve veri kaynaklarını inceler. Futbol Sektörü Çalışanlarının fiziksel, zihinsel ve teknik özelliklerini kapsayan öznel derecelendirme setleri tam bir profil sağlamak için haftalarca, aylarca ve yıllarca süren bir dönemde oluşturulur. Veriler doğrulanıp çapraz referanslandırıldığında, Ürünlerimizi oynayan oyunculara gerçekçi ve kapsamlı bir futbol menajerliği deneyimi sağlamak için Veri Tabanımıza entegre edilir. Bu deneyimin bir parçası olarak, özel kategorili olmayan tüm Verileri yasal ticari çıkarlarımız için işleriz. Tıbbi geçmiş verilerini, söz konusu bilgilerin veri öznesi tarafından kamuya açık hale getirilmesi koşuluyla, etnik kökenle ilgili verileri ise istatistiksel amaçlar için işleriz.

Ek olarak, Futbol Sektörü Çalışanları Ağ tarafından teknik yeteneklere (örneğin, top sürme ve korner kullanma), zihinsel yeteneklere (örneğin saldırganlık ve karar verme) ve fiziksel yeteneklere (denge ve çeviklik) dayanan 30'dan fazla kategoride derecelendirilirler. Bu derecelendirmeler Futbol Sektörü Çalışanının yeteneğini yansıtma amaçlıdır, ancak SI ve SEGA bu derecelendirmelerin herhangi bir zamanda doğruluğuyla ilgili herhangi bir garanti veya ifade sağlamaz.

Bütünlük adına, Ürünlerimizi oynayan oyuncular oyunda ilerledikçe Futbol Sektörü Çalışanları ile ilgili belirli veri alanları, oyuncuların hamleleri ve kararları nedeniyle ve gerçekçi oynanışa olanak tanımak için oyuna eklenen ihtimal ve olanak algoritmalarının uygulanmasıyla değişebilir. SI'nin kullandığı yapay zeka yazılımı ile ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız lütfen dpo@sega.co.uk adresiyle iletişime geçin.

4. Bilgilerinizi paylaştığımız durumlar

Kişisel verilerinizi şu kişilerle/kurumlarla paylaşabiliriz:

 • Ürünlerimizin tüketicileriyle. Veri Tabanı, Ürünlerimize güç sağlar ve bundan dolayı kişisel verileriniz, Ürünlerimize eriştiklerinde ve onları kullandıklarında müşterilerimizle paylaşılır.
 • Bu gizlilik politikasında belirtilen amaçlar doğrultusunda bizim için hareket eden SEGA grubu şirketleri (yani, bağlı şirketlerimiz, esas holding şirketimiz ve onun bağlı şirketleri ve yan kuruluşları).
 • Ürünlere destek olmak amacıyla bizim adımıza çeşitli aktiviteler ve hizmetler üstlenmeleri için üçüncü taraflar. Buna, söz konusu platformlarda Ürünlerimizin tüketicilerine içeriğimizin sunulması amacıyla üçüncü taraf ortaklarla (Google, Nintendo ve Microsoft gibi) Ürünlerimizin paylaşılması da dahildir.
 • Takımın gelişimini artırmak veya takım ve oyuncu performansını analiz etmek üzere gözlem amacıyla Veri Tabanını kullanabilmeleri için spor dünyasından seçkin üçüncü taraflar (futbol kulüpleri ve veri analizi işletmeleri). 

Kişisel verilerinizi aşağıdaki durumlarda da paylaşabiliriz:

 • İşletmemiz bir iş ortaklığına girerse, bir şirket satın alırsa veya satılırsa ya da başka bir kuruluşla birleşirse bilgileriniz bu nihai şirkete ya da yeni iş ortaklarına veya sahiplerine ya da onların danışmanlarına ifşa edilebilir veya aktarılabilir.  
 • Herhangi bir yasal yükümlülüğe uymak (ve/veya uymamız gerektiğine inandığımız bir durumda) veya ilgili hizmet şartlarını ya da başka bir sözleşmeyi uygulamaya koymak ya da haklarımızı veya üçüncü tarafların haklarını korumak üzere bilgilerinizi ifşa etmemiz veya paylaşmamız gereken bir göreve sahipsek bu bilgileri kullanabiliriz. Buna, diğer şirketlerle ya da kredi kuruluşları, emniyet teşkilatları veya resmi kuruluşlar ya da bir cezai soruşturmayla, şüpheli ve yasa dışı bir aktiviteyle, ihlalin saptanması ve önlenmesiyle bağlantılı olarak veya yasal işlemlerde mahkemeler gibi kuruluşlarla bilgi alışverişi dahildir.

Kişisel veriler, SEGA'nın veya hizmet sağlayıcılarının çalışma yürüttüğü diğer ülkelere aktarılabilir. Bu ülkelerde, oyuncuların Ürünlere eriştiği ülkenin veri koruma yasalarına eş değer yasalar bulunmayabilir ya da Avrupa yasasına tabi olan aktarmalar durumunda Avrupa Komisyonu (EC) tarafından verilen bir uygunluk kararına tabi olmayabilir.  Uygunluk kararı, üçüncü (taraf) bir ülkenin yerel yasaları veya uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda, kişisel veriler için AB dahilinde uygulananla benzer bir koruma düzeyi sunmasını sağlayan, EC tarafından alınan bir karardır.

SEGA, kişisel verileri aktardığı durumlarda, kişisel verilerin aktarılmasıyla ilgili geçerli yasal yükümlülükleri dikkate alır.  Kişisel verilerin Avrupa Ekonomik Alanı dışına aktarılması durumunda, aktarılan ülkeyle ilgili bir EC uygunluk kararı olmadığında SEGA, veri denetleyiciler arasındaki ya da bir veri denetleyicisi ve bir veri işleyici arasındaki kişisel veri aktarımıyla ilgili olarak EC onaylı, standart sözleşme maddeleri gibi uygun teminatlara güvenmeyi kabul eder (bkz. http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm).

5. Güvenlik ve veri saklama 

Veri Tabanı, Football Manager oyun serisinin her bir tekrarını içeren Ürünlerin tüm mevcut ve geçmiş sürümleri için Futbol Sektörü Çalışanlarının verilerini kapsar.

Bilgilerinizi ve Veri Tabanını izinsiz erişimden, yasa dışı işlemeden, kazara olan kayıplardan, imhadan ve zararlardan korumak için fiziksel, teknik ve kurumsal önlemler de dahil olmak üzere attığımız adımlara fazlasıyla önem veriyoruz.

Kişisel verilerinizi, Ürünlerimizin ticari ömrü süresince saklayacağız; bu veriler, Veri Tabanındaki verilerin hâlâ doğru olduğundan emin olmak için söz konusu sürenin ardından bir müddet daha saklanabilir. Ayrıca, bu verilerin muhafaza edilmesi belirli bir zaman dilimi boyunca "en pahalı transfer" veya "en iyi golcü" dahil olmak üzere oyundaki belli dönüm noktalarını ve başarıları karşılaştırmamıza yardımcı olur.

Aynı zamanda, geçerli yasalar ve yükümlülükler uyarınca kişisel verilerinizi muhafaza edeceğiz; buna, vergi bildirimi gerekliliklerini karşılamamız için gereken saklama işleminin yanı sıra ilgili hizmet kullanım şartlarını ve oyunun "sona erme" (sun-setting) gerekliliklerini uygulamak veya yasal takibatları belirlemek, düzenlemek veya çözmek için gereken zaman dahil olabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine dair itirazınızın bir kaydını saklayabiliriz; bu işlemin tek amacı, itirazınız süresince sizinle iletişime geçmememize dair isteğinize saygı göstermeye devam edebildiğimizden emin olmaktır.

İşimiz için veya yasal amaçlar doğrultusunda kişisel verilere artık ihtiyaç olmadığı noktada bu bilgileri imha etmek veya daimi şekilde tanımlanabilir kimlik bilgilerini kaldırmak üzere uygun önlemleri alacağız.

Veri işleme aktivitelerimize ilişkin haklarınızın uygulamaya konmasına dair daha fazla bilgi almak için seçenekleriniz ve haklarınız hakkında aşağıda yer alan bilgilere bakabilirsiniz. 

6. Seçenekleriniz ve haklarınız

SI, Verilerin doğruluğunu valide etmek için büyük özen gösterse de ve söz konusu Verileri korumak için sıkı güvenlik önlemleri alsa da Futbol Sektörü Çalışanları bizden şunları isteme hakkına sahiptir:

(i) Verileri değiştirme; (ii)  Veri Tabanındaki Verilerin işlenmesini durdurma; (iii) Verileri sık kullanılan elektronik bir formatta sağlama (veya uygun olduğunda, Verileri söz konusu formatta bir üçüncü tarafa sağlama); (iv) Verileri Veri Tabanından silme; (v) Verilerin işlenmesini kısıtlama.

Şu e-posta adresinden SI ile iletişime geçerek herhangi bir hakkınızı kullanabilirsiniz: dpo@sega.co.uk.

Aldığınız bir yanıttan memnun olmamanız durumunda konuyla ilgili veri koruma kurumuna da başvurabilirsiniz (bkz. http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm )

7. Sorularınız ve bizimle iletişime geçmenin yolu

Bu politika veya uygulamalarımız ile ilgili sorularınız veya yorumlarınız varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Şu adrese e-posta göndererek: help@sega.co.uk
Şu numarayı arayarak: +44 845 301 5502
Şu adrese yazarak:
SEGA Europe Limited
27 Great West Road
Brentford
Middlesex
TW8 9BW
Birleşik Krallık 

Veri koruma sorumlumuz ile dpo@sega.co.uk adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Kadroya Katılın
Ödüller Kazanın

FMFC'ye kaydolarak ayrıcalıklı özelliklere ve oyun güncellemelerine, kişiselleştirilmiş içeriğe, üyelere özel ödüllere ve teşviklere sahip olun.

Zaten üye misiniz? Şimdi giriş yapın